Browse Category by Биология
Биология

РОЗДІЛ 3

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3.

Організація робочого місця, охорона праці та безпека життєдіяльності

 

життєдіяльності

.

   

   

, підйомно-транспортними засобами та допоміжними пристроями, в найбільш доцільному плануванні елементів робочого місця, в створені безпечних і здорових умов праці, в забезпеченні порядку та чистоти, в безперебійному обслуговуванні робочого місця.

відповідати таким вимогам:

повинні розташуватися на відстані витягнутої руки (ближче розташовують інструменти і деталі, які необхідні найчастіше);

 

Охорона праці при виконанні слюсарних, складальних і

   ремонтних робіт

— це система правових, соціально-економічних, організаційно — технічних, санітарно – гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров`я і працездатності людини в процесі праці. Метою охорони праці є створення безпечних умов праці, забезпечення безпечної експлуатації обладнання, зменшення впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини, зниження виробничого травматизму та професійних захворювань.

Основою умов безпечної роботи є правильна організація робочого місця, використання справного інструменту, суворе виконання виробничої дисципліни та безпеки тому необхідно:

   

уважно оглянути робоче місце, звільнити його від сторонніх предметів;

забезпечити достатню освітленість;

заготовити і розкласти у відповідному порядку потрібні для роботи інструменти, пристосування, матеріали тощо;

перевірити справність інструментів, пристроїв і засобів індивідуального захисту (окуляри, рукавиці);

перевірити справність робочого обладнання та його огородження;

перевірити справність підйомних пристроїв (блоків, домкратів, підйомних механізмів тощо).

починати роботу, якщо відомі безпечні способи її виконання (при сумнівах звертатися до майстра за роз`ясеням);

не допускати на робоче місце стороніх осіб;

бути уважним до подачі сигналів транспорту, кранів та інших засобів;

 

не ходити по заборонених місцях;

 

виконувати встановлений режим роботи;

 

не користуватися випадковими підставками;

 

утримувати робоче місце в чистоті і порядку;

 

не допускати забруднення одягу гасом, бензином, мастилом;

 

міцно і надійно закріпляти деталі і складальні одиниці;

 

ошурки видаляти лише щіткою;

 

при одержанні роботи вимагати від майстра додатковий інструктаж.

 

перевірити відповідність напруги електричного інструменту напрузі електромережі;

 

перевірити заземлення і занулення;

 

перевірити індивідуальні засоби захисту (гумові рукавиці, калоші, ізолюючі килимки, підставки);

 

захистити провід (кабель) електроінструменту від механічних пошкоджень;

 

вимикати електроінструменти під час перерви у роботі;

 

хання і масаж серця.

вітрям в очі, рот, ніс, вухо, яке може призвести до розвитку внутрішніх органів;

єднувати пневматичний інструмент до шлангів тільки при відсутності подачі повітря ( вентиль повинен бути закритим);

не перетискати шланг з метою припинення подачі повітря;

не здувати стисненим повітрям металевий пил та стружку;

не роз`єднувати шланги;

мента у робоче положення.

ретельно прибрати робоче місце;

покласти інструменти, пристрої та матеріали на відповідні місця;

Прибрати промащене ганчір`я в спеціальний металевий ящик з кришкою, щоб уникнути самозаймання та пожежі.

 

ВИСНОВОК

Підчас виконання дипломної роботи мною було:

Здійснено огляд історії автомобільного транспорту, передових прийомів і прогресивних технологій технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Розтягнуто способи виконання технічного обслуговування та ремонту автомобілів, проаналізовано види діагностики.

 

.

   Встановлено основні несправності їх ознаки та способи виконання роботи. Підібрані експлуатаційні матеріали, описано техніку виконання ремонту. Розглянуто види дефектів та контроль якості ремонтних робіт.

 

з ремонту автомобілів, обладнання ремонтного цеху, нормування ремонтних робіт. Проаналізовано питання охорони праці та безпеки життєдіяльності при виконанні технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

 

літератури

 

Боровських Ю.І., Буральов Ю.В., Морозов К.А. Будова автомобілів. – К., 1991.

Боровский Ю.И., Кленников В.М., Никифоров В.М., Сабинин А.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. — М: Высшая школа, 1983. — 128 с.

­мобилей. -М.: Транспорт, 1989.

Дюмин И.Е., Трегуб Г.Г. Ремонт автомобилей. — М.: Транспорт, 1995.

Дехтеринский Л.В. и др. Ремонт автомобилей.-М.: Транспорт, 1992.

Есенберлин Р. Е., Дехтеринский Л. В., Акмаев К. X. и др. Справочник Капитальный ремонт автомобилей: — М: Транспорт, 1989. — 335 с.

Калашников О. Г., Лауш П.В., Некрасов С.С. Ремонт машин. -К.: Вища школа. 1983 — 360 с.

Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник. – К.: Либідь, 2002.

изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1985. – 220 с.

 

 

 

#
Биология

Рим не за один день будувався

перед компромісами на користь учорашніх комуністів.

, трохи інакше буде сприймати політичні процеси в Україні.

.

.

наступні уряди продовжили слідувати основним цілям і напрямкам політики його уряду.

   

вражає з урахуванням відсутності природніх багатств, досить низької стартової позиції і відсутності потужної промислової бази на момент виходу із СРСР.

Головним завданням українського суспільства на даний момент є широке долучення до цього процесу, підтримка, розуміння і громадській контроль. Так і тільки так ми наблизимо Україну до успішного майбутнього.

 

 

 

 

#
Биология

Реформа местного самоуправления в Тверской области

Михаил Дронь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местного самоуправления

 

 

Содержание

 

 

 

…………………………………………………………………………………..

Оптимизация муниципальных образований в Тверской области ……………

Оптимизация структуры органов местного самоуправления и муниципальной избирательной системы ………………………………………………..

Перераспределение полномочий от муниципальных районов к городским и сельским поселениям ……………………………………………………………………

………….

3

4

 

23

31

 

32

 

37

 

 

Введение

 

 

 

хозяйственно и финансово самодостаточных городских и сельских поселений.

в политической жизни муниципального образования должно стать участие в его экономической жизни и хозяйственном развитии.

местного значения муниципальных районов необходимо оставить только те из них, что относятся к поддержанию межпоселенных связей и инициатив.

федерального закона «Об особенностях организации местного самоуправления в Тверской области».

Именно Тверская область может выступить в качестве региона, в котором будут применены и опробованы самые смелые социальные инновации, что позволит более эффективно реорганизовать систему местного самоуправления в России.

 

 

 

Оптимизация муниципальных образований в Тверской области.

 

 

сельских поселений.

.

.

Тверской области.

 

Торопецкий район

 

Городские поселения – 3

Сельские поселения – 6

Население: 38 973 человек

Районный центр – город Торопец

 

12436 чел.):

город Торопец (12436 чел.)

 

4627 чел.):

Торопецкого района (556 чел.)

Торопецкого района (1660 чел.)

Торопецкого района (962 чел.)

Торопецкого района (1449 чел.)

 

3239 чел.):

(171 чел.)

Торопецкого района (1558 чел.)

Торопецкого района (409 чел.)

Торопецкого района (388 чел.)

Торопецкого района (703 чел.)

 

1864 чел.):

Торопецкого района (1216 чел.)

Торопецкого района (648 чел.)

 

7669 чел.):

город Андреаполь (7669 чел.)

 

3857 чел.):

Андреапольского района (2315 чел.)

апольского района (376 чел.)

Андреапольского района (409 чел.)

чел.)

чел.)

 

1632 чел.):

Андреапольского района (392 чел.)

Андреапольского района (587 чел.)

Андреапольского района (294 чел.)

Андреапольского района (359 чел.)

 

1789 чел.):

Западнодвинского района (916 чел.)

Западнодвинского района (873 чел.)

 

1860 чел.):

Западнодвинского района (1860 чел.)

 

 

Бежецкий район

 

Городские поселения – 6

Сельские поселения – 11

Население: 86 741 человек

Районный центр – город Бежецк

 

чел.):

город Бежецк (24739 чел.)

 

чел.):

Бежецкого района (610 чел.)

Бежецкого района (1013 чел.)

Бежецкого района (713 чел.)

Бежецкого района (887 чел.)

Бежецкого района (546 чел.)

Бежецкого района (1272 чел.)

Бежецкого района (1334 чел.)

Бежецкого района (344 чел.)

(650 чел.)

 

1849 чел.):

Бежецкого района (1030 чел.)

Обросовское сельское поселение Молоковского района (819 чел.)

 

1917 чел.):

сельского округа (1195 чел.)

сельское поселение Краснохолмского района (722 чел.)

 

2325 чел.):

Бежецкого района (439 чел.)

Лисковское сельское поселение Кесовогорского района (776 чел.)

бывший Борисовский сельский округ (Стрелихинское сельское поселение Кесовогорского района) (500 чел.)

сельский округ (Беляницкое сельское поселение Сонковского района) (610 чел.)

 

5430 чел.):

город Красный Холм (5430 чел.)

 

3722 чел.):

сельского поселения (1820 чел.)

Краснохолмского района (1347 чел.)

сельского округа (555 чел.)

 

6868 чел.):

город Весьегонск (6868 чел.)

 

4852 чел.):

Весьегонского района (1106 чел.)

Весьегонского района (1257 чел.)

Весьегонского района (783 чел.)

Весьегонского района (711 чел.)

Весьегонского района (995 чел.)

 

3221 чел.):

Весьегонского района (1586 чел.)

Весьегонского района (652 чел.)

сельское поселение Краснохолмского района (483 чел.)

сельский округ (Лихачевское сельское поселение Краснохолмского района) (500 чел.)

 

4972 чел.):

пос. Молоково (2169 чел.)

 

2803 чел.):

Молоковского района (916 чел.)

Молоковского района (416 чел.)

сельских округов (818 чел.)

Молоковского района (653 чел.)

 

1995 чел.):

Молоковского района) (301 чел.)

Молоковского района) (331 чел.)

Топоровское сельское поселение Сандовского района (709 чел.)

Старосандовское сельское поселение Сандовского района (654 чел.)

 

3433 чел.):

пос. Сандово (3433 чел.)

 

3343 чел.):

Сандовского района (1356 чел.)

Сандовского района (1026 чел.)

Сандовского района (961 чел.)

 

4124 чел.):

пос. Сонково (4124 чел.)

 

3779 чел.):

сельского округа (381 чел.)

Сонковского района (595 чел.)

Сонковского района (532 чел.)

Сонковского района (546 чел.)

Сонковского района (551 чел.)

Сонковского района (682 чел.)

Сонковского района (492 чел.)

 

 

Бельский район

 

Городские поселения – 4

Сельские поселения – 8

Межселенные территории – 2

Население: 59 446 человек

Районный центр – город Белый

 

чел.):

(3558 чел.)

 

2434 чел.):

Бельского района (1182 чел.)

639 чел.)

сельских округов (237 чел.)

(376 чел.)

 

1271 чел.):

Бельского района (298 чел.)

Бельского района (449 чел.)

сельское поселение Оленинского района) (185 чел.)

сельское поселение Оленинского района) (339 чел.)

 

):

пос. Жарковский (3794 чел.)

 

):

(территории южнее реки Межа) (17 чел.)

(718 чел.)

сельское поселение Бельского района) (66 чел.)

сельское поселение Бельского района) (260 чел.)

сельский округ, южная часть (Пригородное сельское поселение Бельского района) (0 чел.)

 

):

(территории севернее реки Межа) (275 чел.)

сельский округ, северная часть (Пригородное сельское поселение Бельского района) (72 чел.)

)

юго-западная часть Нелидовского сельского поселения Нелидовского района (юго-западнее деревни Богданово)

сельское поселение Нелидовского района (район деревень Приволье и Фильченки) (28 чел.)

 

):

город Западная Двина (8841 чел.)

 

):

сельского округа (1627 чел.)

(984 чел.)

 

):

(1271 чел.)

сельское поселение Жарковского района (267 чел.)

сельское поселение Жарковского района (793 чел.)

 

):

) (467 чел.)

бывший Козловский сельский округ (Андреапольское сельское поселение Андреапольского района) (263 чел.)

бывший Семеновский сельский округ (Нелидовское сельское поселение Нелидовского района) (293 чел.)

 

):

город Нелидово (21581 чел.)

 

):

, за исключением бывшего Семеновского сельского округа и юго-западной части сельского поселения (2815 чел.)

, за исключением западной части сельского поселения (1764 чел.)

, за исключением южной части сельского поселения (1197 чел.)

 

):

(331 чел.)

сельский округ (Луговское сельское поселение Андреапольского района) (41 чел.)

западная часть Дмитровского сельского поселения Селижаровского района, район населенных пунктов Ранцево и Мальцево (31 чел.)

сельский округ (Охватское сельское поселение Пеновский район) (321 чел.)

 

):

, за исключением бывшего Знаменского сельского округа (2050 чел.)

сельских округов (609 чел.)

Селянское сельское поселение Нелидовского района (818 чел.)

сельское поселение Нелидовского района) (268 чел.)

сельское поселение Нелидовского района) (321 чел.)

 

 

Вышневолоцкий район

 

Городские поселения – 9

Сельские поселения – 13

Население: 181 173 человека

Районный центр – город Вышний Волочек

 

чел.):

город Вышний Волочек (49395 чел.)

 

4974 чел.):

Вышневолоцкого района (4974 чел.)

 

чел.):

Вышневолоцкого района (1529 чел.)

Вышневолоцкого района (1854 чел.)

Вышневолоцкого района (1664 чел.)

 

2855 чел.):

(1464 чел.)

) (524 чел.)

Ильинского сельского округа (470 чел.)

сельское поселение Кувшиновского района (397 чел.)

 

):

(935 чел.)

(2196 чел.)

сельского округа (600 чел.)

 

):

(1020 чел.)

(641 чел.)

(2658 чел.)

(2820 чел.)

) (183 чел.)

 

):

Вышневолоцкого района (1158 чел.)

Вышневолоцкого района) (279 чел.)

Спировского района) (727 чел.)

района (636 чел.)

, Дарище, Костерево) (374 чел.)

 

):

город Бологое (22671 чел.)

(477 чел.)

 

):

(2347 чел.)

(2852 чел.)

(301 чел.)

 

):

(2683 чел.)

 

):

(1752 чел.)

(2145 чел.)

(2916 чел.)

 

):

(437 чел.)

(1358 чел.)

(702 чел.)

Мстинское сельское поселение Удомельского района (1266 чел.)

 

):

(10512 чел.)

 

):

(348 чел.)

, территория западнее железной дороги (0)

сельский округ (Березугское сельское поселение Селижаровского района) (127 чел.)

центральная и восточная части Ждановского сельского поселения Осташковского района (455 чел.)

 

):

пос. Спирово (6104 чел.)

 

):

) (2577 чел.)

сельского округа (377 чел.)

сельского округа (956 чел.)

 

):

пос. Фирово (2307 чел.)

(631 чел.)

Рождественского сельского поселения

 

(на 2005 год 2173 чел.):

(2173 чел.)

 

):

(2834 чел.)

сельское поселение Вышневолоцкого района) (580 чел.)

 

):

город Удомля (29911 чел.)

 

):

(947 чел.)

(555 чел.)

(679 чел.)

(828 чел.)

) (672 чел.)

 

):

(1374 чел.)

) (630 чел.)

 

 

район

 

9

4

Межселенная территория – 1

человек

Районный центр – город Тверь

 

):

411 000 чел.)

(2183 чел.)

Калининского района

(2075 чел.)

(4667 чел.)

чел.)

Черногубовское сельское поселение Калининского района (1668 чел.)

(3877 чел.)

(2021 чел.)

(4625 чел.)

(4146 чел.)

(1831 чел.)

(3560 чел.)

3129 чел.)

(1151 чел.)

(1757 чел.)

 

):

сельский округ (Емельяновское сельское поселение Старицкого района) (1098 чел.)

бывший Архангельский сельский округ (Архангельское сельское поселение Старицкого района) (630 чел.)

) (905 чел.)

) (535 чел.)

) (482 чел.)

(629 чел.)

 

чел.):

, за исключением пос. Орша, территории Оршинского мха, юго-восточной части поселения (1138 чел.)

(1788 чел.)

чел.)

(395 чел.)

 

):

(2282 чел.)

) (607 чел.)

) (712 чел.)

) (581 чел.)

) (585 чел.)

 

):

) (1227 чел.)

Первомайское сельское поселение Конаковского района (1237 чел.)

сельское поселение Конаковского района (722 чел.)

 

):

, Остров, Заречье, Петровское.

 

):

город Зубцов (6697 чел.)

 

):

(2002 чел.)

) (500 чел.)

сельского округа (410 чел.)

сельское поселение Успенское Ржевского района, за исключением территории правобережья реки Бойня до автодороги сообщением Ржев – Старица (1548 чел.)

 

):

(2826 чел.)

(1445 чел.)

) (330 чел.)

 

):

, за исключением территории бывших Никольского и Рыльского сельских округов (1670 чел.)

сельский округ (сельское поселение Медведево Ржевского района) (451 чел.)

 

):

город Конаково (41205 чел.)

 

):

(1783 чел.)

(1196 чел.)

(2051 чел.)

(1965 чел.)

 

):

(11551 чел.)

 

):

(1703 чел.)

 

):

(1467 чел.)

 

):

(2807 чел.)

(1369 чел.)

 

):

(1649 чел.)

(334 чел.)

(2521 чел.)

 

):

(3380 чел.)

 

):

(7259 чел.)

 

):

город Старица (8367 чел.)

 

):

(2459 чел.)

(2134 чел.)

(1195 чел.)

(443 чел.)

(980 чел.)

, за исключением бывшего Архангельского сельского округа (603 чел.)

)

 

):

(1740 чел.)

) (354 чел.)

Ульяновское сельское поселение Зубцовского района (724 чел.)

сельское поселение Зубцовского района (580 чел.)

 

):

сельского округа и западной части сельского поселения по линии Луковниково – река Дыхла – административная граница Старицкого и Ржевского районов (1901 чел.)

сельский округ (Берновское сельское поселение Старицкого района) (431 чел.)

сельсовет (сельское поселение Итомля Ржевского района) (20 чел.)

бывший Дмитровский сельский округ (сельское поселение Итомля Ржевского района) (200 чел.)

 

):

района, за исключением территории севернее реки Тьма (1421 чел.)

района (653 чел.)

района (234 чел.)

района (26 чел.)

района) (7 чел.)

(925 чел.)

 

 

Кашинский район

 

4

8

Население: 118 919 человек

Районный центр – город Кашин

 

):

(15419 чел.)

 

):

(1197 чел.)

(791 чел.)

(535 чел.)

(1036 чел.)

(1536 чел.)

чел.)

(1525 чел.)

(975 чел.)

сельского округа (889 чел.)

 

):

(2027 чел.)

(562 чел.)

чел.)

) (467 чел.)

 

):

город Калязин (13613 чел.)

 

):

(1844 чел.)

(1032 чел.)

сельских округов (1749 чел.)

 

):

(2614 чел.)

) (244 чел.)

) (505 чел.)

 

):

пос. Кесова Гора (3797 чел.)

 

):

Кесовогорского района (935 чел.)

Кесовогорского района (696 чел.)

Кесовогорского района (965 чел.)

Кесовогорского района (802 чел.)

Кесовогорского района, за исключением бывшего Борисовского сельского округа (498 чел.)

 

):

)

 

):

(886 чел.)

(785 чел.)

(673 чел.)

1626 чел.)

 

):

(1573 чел.)

(360 чел.)

(415 чел.)

сельского округа (88 чел.)

 

):

(1513 чел.)

(252 чел.)

(993 чел.)

(425 чел.)

(376 чел.)

(371 чел.)

(100 чел.)

 

 

район

 

4

0

Население: 71 474 человека

Районный центр – село Толмачи

 

):

город Лихославль (12207 чел.)

 

):

(4987 чел.)

бывший Калашниковский сельский округ (Барановское сельское поселение Лихославльского района)

 

):

(811 чел.)

(643 чел.)

(1423 чел.)

(412 чел.)

(831 чел.)

, за исключением бывшего Залазинского сельского округа (858 чел.)

, за исключением территории бывшего Прудовского сельсовета (835 чел.)

 

):

(1652 чел.)

(1028 чел.)

) (500 чел.)

 

чел.):

(8180 чел.)

 

5296 чел.):

665 чел.)

(1070 чел.)

(699 чел.)

(954 чел.)

(548 чел.)

(405 чел.)

(955 чел.)

 

2345 чел.):

(782 чел.)

(602 чел.)

сельское поселение Лесного района (961 чел.)

 

3217 чел.):

(1150 чел.)

Зареченское сельское поселение Удомельского района (509 чел.)

Куровское сельское поселение Удомельского района (330 чел.)

сельское поселение Лесного района (1065 чел.)

сельский округ (Лесное сельское поселение Лесного района) (163 чел.)

 

):

(1788 чел.)

(723 чел.)

Брусовское сельское поселение Удомельского района (1005 чел.)

Молдинское сельское поселение Удомельского района (1117 чел.)

Еремковское сельское поселение Удомельского района (741 чел.)

 

чел.):

пос. Рамешки (4268 чел.)

 

6608 чел.):

Рамешковского района (1245 чел.)

Рамешковского района (1068 чел.)

Рамешковского района (1309 чел.)

Рамешковского района (896 чел.)

Рамешковского района (1219 чел.)

Рамешковского района (516 чел.)

(355 чел.)

 

чел.):

чел.)

чел.)

сельское поселение Бежецкого района (611 чел.)

Моркиногорское сельское поселение Бежецкого района (591 чел.)

 

3742 чел.):

Лесного района, за исключением бывшего Борпрудовского сельского округа (2340 чел.)

Лесного района (1402 чел.)

 

3107 чел.):

Спировского района (2063 чел.)

Спировского района) (541 чел.)

бывший Кузнецовский сельский округ (Овсищенское сельское поселение Вышневолоцкого района) (483 чел.)

 

 

Ржевский район

 

6

0

126 628 человек

Районный центр – город Ржев

 

)

)

 

7036 чел.)

чел.)

(2269 чел.)

Ржевского района (2582 чел.)

чел.)

сельских округов (870 чел.)

 

):

Ржевского района) (353 чел.)

Ржевского района) (247 чел.)

Ржевского района) (294 чел.)

Ржевского района) (707 чел.)

Молодотудское сельское поселение Оленинского района (1000 чел.)

Холмецкое сельское поселение Оленинского района (695 чел.)

Знаменский сельский округ (Мостовское сельское поселение Оленинского района) (484 чел.)

Оковецкое сельское поселение Селижаровского района (784 чел.)

бывшее Максимковское сельское поселение Селижаровского района (288 чел.)

 

чел.):

(252 чел.)

Ржевского района (1683 чел.)

 

4855 чел.):

пос. Оленино (4855 чел.)

 

2256 чел.):

Оленинского района (887 чел.)

Оленинского района (1369 чел.)

 

17321 чел.):

город Осташков (17321 чел.)

 

4092 чел.):

Осташковского района (317 чел.)

Осташковского района (684 чел.)

Осташковского района (1478 чел.)

Осташковского района (713 чел.)

Осташковского района (849 чел.)

Осташковского района, за исключением центральной и восточной части сельского поселения (51 чел.)

 

2428 чел.):

Осташковского района (641 чел.)

Осташковского района (465 чел.)

Осташковского района (539 чел.)

Осташковского района (783 чел.)

 

2205 чел.):

поселок Солнечный (2205 чел.)

 

4015 чел.):

пос. Пено (4015 чел.)

 

985 чел.):

Пеновского района (295 чел.)

Пеновского района (351 чел.)

Пеновского района) (339 чел.)

 

1374 чел.):

Пеновского района (678 чел.)

Пеновского района) (350 чел.)

Пеновского района (345 чел.)

 

чел.):

пос. Селижарово (6429 чел.)

 

чел.):

(1425 чел.)

Селижаровского района (305 чел.)

Селижаровского района, за исключением западной части (район населенных пунктов Ранцево и Мальцево) (946 чел.)

Селижаровского района (339 чел.)

Селижаровского района (525 чел.)

Березуг

 

чел.):

Селижаровского района (479 чел.)

(370 чел.)

Селижаровского района (348 чел.)

Селижаровского района, за исключением бывшего Дягилевского сельского округа (412 чел.)

(601 чел.)

Старицкого района) (265 чел.)

 

 

оржский район

 

Городские поселения – 2

Сельские поселения – 7

Население: 90 244 человека

Районный центр – город Торжок

 

чел.):

город Торжок (46944 чел.)

 

6466 чел.):

района (557 чел.)

чел.)

района (1112 чел.)

чел.)

района (550 чел.)

района (1991 чел.)

чел.)

– Селище-Хвошня)

 

чел.):

района, за исключением территории южнее реки Тьма (1380 чел.)

района) (321 чел.)

района (211 чел.)

района (895 чел.)

района (1346 чел.)

 

2860 чел.):

района (739 чел.)

района (994 чел.)

чел.)

(476 чел.)

 

чел.):

района (1139 чел.)

района (1536 чел.)

(390 чел.)

(407 чел.)

(381 чел.)

(537 чел.)

чел.)

 

чел.):

района (989 чел.)

чел.)

сельского округа (779 чел.)

(Берновское сельское поселение Старицкого района) (935 чел.)

 

8632 чел.):

Калининского района, за исключением территории южнее реки Тьма, западнее линии Медное – Семеновское (4110 чел.)

Калининского района, за исключением территории восточнее реки Кава, на западном берегу реки Кава за исключением деревень Красный Бор, Устье, Олбово, Кустово, Великое Село, Тверца, пионерлагеря «Тверца», садовых участков (1433 чел.)

района (1526 чел.)

сельское поселение Лихославльского района (963 чел.)

сельсовет (Вескинское сельское поселение Лихославльского района) (600 чел.)

 

9787 чел.):

город Кувшиново (9787 чел.)

 

3837 чел.):

Кувшиновского района (363 чел.)

Кувшиновского района (603 чел.)

, за исключением восточной части (район деревень вдоль дороги сообщением Пень – Ферково) (330 чел.)

Кувшиновского района (1113 чел.)

Кувшиновского района, за исключением территории западнее железной дороги (700 чел.)

Кувшиновского района (728 чел.)

 

межселенные территории.

соответствующих муниципальных районов.

 

избирательной системы.

 

 

странах Европейского Союза.

расходами муниципального образования должны осуществлять исключительно налогоплательщики в лице своих выборных представителей.

Структуру органов местного самоуправления должны составлять представительный орган муниципального образования, состоящий из двух палат, и глава муниципального образования.

 

Представительный орган муниципального образования.

Представительный орган городского или сельского поселения должен состоять из двух палат: собрания и совета (например, собрание поселения и совет поселения).

 

должны входить:

1) утверждение местного бюджета и отчёта о его исполнении,

2) установление местных налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, повышение ставок по ним,

3) утверждение контрактов по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на сумму свыше 50 тыс. руб.,

4) утверждение решений главы городского (сельского) поселения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ,

5) утверждение решений главы городского (сельского) поселения о передаче муниципальных земельных участков во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти РФ (органам государственной власти субъекта РФ) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, об отчуждении или совершении иных сделок с муниципальными земельными участками в соответствии с федеральными законами.

Правом избрания депутатов собрания поселения должны обладать следующие категорий граждан.

В городских поселениях:

главы крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальные предприниматели;

– на ежегодную сумму свыше 20 тыс. руб. в городских округах и поселениях, населением до 100 тыс. человек, на ежегодную сумму свыше 25 тыс. руб. в городских округах и поселениях, населением от 100 тыс. до 1 млн. человек, на ежегодную сумму свыше 30 тыс. руб. в городских округах и поселениях, населением свыше 1 млн. человек, на ежегодную сумму свыше 40 тыс. руб. в городе Москва;

руб. в городе Москва, или их представители;

доход свыше 7 млн. руб. в городе Москва, или их представители.

В сельских поселениях:

главы крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальные предприниматели;

2) владельцы личных подсобных хозяйств, записанные в похозяйственную книгу сельского поселения и имеющие землю на каком-либо праве;

3) плательщики НДФЛ на территории сельского поселения на ежегодную сумму свыше 20 тыс. руб.;

или их представители.

Избранные депутаты собрания городского или сельского поселения не должны получать денежного вознаграждения за исполнение своих обязанностей.

Такая система позволит более полно учитывать интересы всех экономически активных граждан и субъектов предпринимательской деятельности на территории городского или сельского поселения.

 

должны входить:

1) предложение главе городского (сельского) поселения мероприятий, направленных на развитие промышленности, торговли и сельского хозяйства на территории поселения, по открытию новых рынков;

на территории поселения и производству дорожно-ремонтных работ;

по благоустройству территории поселения;

по улучшению деятельности учреждений здравоохранения, образования и социального обеспечения;

5) выражение недоверия работе муниципальных должностных лиц.

представители общественных организаций и объединений, за исключением политических партий, представители некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории поселения:

созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

движения;

в том числе товарищества собственников жилья;

ств в РФ;

организации;

организации;

палаты;

я (являющиеся юридическими лицами).

один представитель.

советы городских поселений:

организаций, численностью свыше 10 человек;

тыс. человек, представители общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций, численностью свыше 20 человек;

00 тыс. человек, представители общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций, численностью свыше 30 человек;

человек, представители общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций, численностью свыше 50 человек;

человек;

общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций, численностью свыше 500 человек.

человек.

В этом случае, собрание поселения осуществляет также полномочия совета поселения в полном объёме.

в совете городского или сельского поселения не должны получать денежного вознаграждения за исполнение своих обязанностей.

 

собрания и совета поселения следует отнести:

в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населённых пунктов поселения;

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

информации в государственном адресном реестре.

 

и совет района).

12 человек. Полномочия собрания и управы района аналогичны полномочиям собраний городских (сельских) поселений.

В случае превышения численности населения городского (сельского) поселения половины от общей численности населения района, депутаты собрания данного городского (сельского) поселения замещают не менее половины членов управы собрания района.

Собрание района проводит свои заседания не реже одного раза в год. К исключительному ведению собрания района относятся:

председателя;

2) утверждение районного бюджета и отчета о его исполнении.

Полномочия советов районов аналогичны полномочиям советов городских (сельских) поселений.

 

Глава муниципального образования и местная администрация.

Глава муниципального образования – городского (сельского) поселения, района, вместе со своим заместителем избирается на муниципальных выборах и руководит местной администрацией на принципах единоначалия.

муниципального образования.

 

собенности организации местного самоуправления в городских и сельских поселениях.

.

.

их территория образует округ.

.

в том числе товарищества собственников жилья.

постоянного населения свыше 10 человек.

.

К вопросам местного значения округа (предместья) относятся:

исполнении;

2) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, благотворительной деятельности и добровольчества;

3) создание условий для обеспечения жителей округа (предместья) услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

по благоустройству территории;

5) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;

6) формирование и содержание архива округа (предместья).

.

, внутреннее деление отсутствует.

.

10 человек.

председательствует на сходе граждан.

относятся:

исполнении;

2) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, благотворительной деятельности и добровольчества;

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

и организация обустройства мест массового отдыха населения, осуществление хозяйственной деятельности по благоустройству территории;

5) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;

формирование и содержание архива погоста.

бюджета.

В случае реорганизации органов и структуры местного самоуправления, такие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления, как территориальное общественное самоуправление, собрание граждан и конференция граждан (собрание делегатов) можно будет упразднить, так как они в своей сути дублируют отдельные особенности организации местного самоуправления в городских и сельских поселениях, предложенные выше.

указания нарядам патрульно-постовой службы, маршруты которых необходимо привязать к территории оперативного обслуживания участков полиции, участвовать в расстановке сил народных дружин по охране общественного порядка. Помещение участка полиции должно располагаться на территории оперативного обслуживания; в помещении участка полиции, помимо служебных кабинетов, должна быть оборудована отдельная комната для арестованных и административно задержанных лиц.

в участки полиции.

из числа наиболее сознательных и ответственных местных жителей, которая бы оперативно подчинялась начальникам участков полиции и участковым уполномоченным полиции, установив членам народной дружины ежемесячную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей, без отрыва от их основной работы.

дружину или отдельных народных дружинников на срок до семи суток, при этом каждый день мобилизации оплачивался членам народной дружины по нормам денежного довольствия участкового уполномоченного полиции.

огнестрельное оружие в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О полиции».

За неповиновение законным требованиям народного дружинника целесообразно ввести административную ответственность в виде административного ареста.

Один выходной день в неделю, продолжительностью 4 часа, и четыре недели подряд в каждом году члены народной дружины обязаны пройти сборы и нести службу как полицейские, согласно графику рабочего времени сотрудников участка полиции, за которым они закреплены, по аналогии с национальной гвардией США. При несении ежегодной четырёхнедельной службы, народные дружинники получают в полном объёме денежное довольствие по нормам денежного довольствия участкового уполномоченного полиции за аналогичный месяц.

на сходах граждан.

аростой округа (предместья) по представлению командира народной дружины.

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Тверской области «Об административных правонарушениях».

которой является округ, предместье или погост, и в бюджет муниципального района.

В случае составления протокола об административном правонарушением старостой погоста, входящего в состав межселенной территории, в бюджет муниципального района направляется половина суммы административного штрафа.

 

Экономическая основа местного самоуправления.

 

 

и акцизов.

Наиболее оптимальна следующая схема распределения налоговых поступлений.

.

.

налоги.

.

указанную часть.

 

.

 

 

произвести перераспределение полномочий от муниципальных районов к городским и сельским поселениям.

Также за сельскими поселениями нужно законодательно закрепить все вопросы местного значения городских поселений.

В настоящее время, статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения городского, сельского поселения относятся:

та об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

;

;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

нных пунктов поселения;

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

13.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

16) утратил силу;

17) формирование архивных фондов поселения;

18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

нных пунктов поселения;

, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

25) утратил силу;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

29) утратил силу;

жью в поселении;

, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

32) осуществление муниципального лесного контроля;

33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

;

35) утратил силу;

;

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;

в выполнении комплексных кадастровых работ.

к вопросам местного значения городских и сельских поселений:

муниципальной милицией;

на территории поселения;

отдыха детей в каникулярное время;

перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

;

;

ритуальных услуг;

8) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района;

) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

;

, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

) осуществление муниципального лесного контроля;

сударственном адресном реестре.

.

.

отнести к федеральной полиции.

в ведение органов местного самоуправления муниципальных районов должны отойти подразделения дознания и исполнения административного наказания.

Правовое положение сотрудников муниципальной полиции, гарантии их социальной защиты устанавливаются соответствующими муниципальными образованиями.

 

Возможное административно-территориальное деление города Твери в контексте оптимизации муниципальных образований в Тверской области.

 

 

внутреннее деление на округа и предместья.

лков городского типа), то их территория образует округ.

Нынешнее административно-территориальное деление города Тверь на районы должно быть упразднено.

 

:

 

Пролетарский район

 

Опарино)

Республиканская)

)

Маршала Конева)

Маршала Конева)

Тьмака)

Орловский)

– одноколейная железная дорога)

)

)

Топливная)

 

Центральный район

 

Тьмака)

Лазурь)

2-я Трусова)

Тимирязева)

 

Московский район

 

Левитана)

)

)

)

лки Керамического завода, Элеватор и Дачный)

Склизкова – Хлебный ручей)

– Зелёный проезд)

)

Орджоникидзе – проспект Победы)

Волга – Московское шоссе)

 

Заволжский район

 

)

)

)

Планерная)

Коммуны)

)

ручей Соминка)

Тверца – ручей Соминка – одноколейная железная дорога; возможно, также деревня Киселёво)

– гаражный кооператив № 16 – бульвар Шмидта)

)

лки Старая Константиновка и 1 Мая; возможно также деревни Иенево и Домниково)

)

)

 

Университетский городок на Соминке.

ГУ, из разных частей города, научную библиотеку университета, административное здание именно в этот район, на место пустыря, прилегающего к уже имеющимся объектам жилой и учебной инфраструктуры, при этом значительно расширив жилой фонд университета, выстроив новые корпуса общежитий, объекты социально-культурной сферы и быта.

, где ректор университета исполнял должность старосты округа.

 

:

 

Округа

 

Васильевский Мох Калининского района)

)

 

Предместья

 

Щербининское сельское поселение Калининского района)

)

)

Михайловское сельское поселение Калининского района)

, за исключением бывшего Большеборковского сельского округа)

)

)

)

Верхневолжское сельское поселение Калининского района, за исключением бывших Полубратовского, Нестеровского, Митеневского и Пушкинского сельских округов)

)

я Калининского района, территория бывшего Большеборковского округа Заволжского сельского поселения)

(Черногубовское сельское поселение)

 

административно-территориальная единица «Университетский городок» на правах округа.

 

1

 

#
Биология

Репертуар группы Пуаре 2017г

Репертуар 2017г. Группа Пуаре.

«Мама»;

«Маршрутка»;

«Песня простая»;

«Улыбайся»;

А-студио «Бегу к тебе»;

А-студио «Почему»;

А-студио «Улетаю»;

А-студио «Я искала тебя»;

Браво «Я то, что надо»;

Бумбокс «Вахтерам»;

Ваенга Елена «Курю»;

Гарик Сукачев «Моя бабушка курит трубку»;

Дорна Иван «Ненавижу»;

Ёлка «На большом воздушном шаре»;

Ёлка «Прованс»;

Земфира «До свиданья»;

Земфира «Искала»;

Земфира «Мальчик»;

Земфира «Созрела»;

Земфира «Хочешь»;

Звенит январская въюга;

Звери «Все, что тебя касается»;

Звери «Районы кварталы»;

Кино «Видели ночь»;

Кино «Звезда по имени солнце»;

Ленинград «37-й»;

Ленинград «В Питере пить»;

Ленинград «Кабы не было зимы»;

Ленинград «Кольщик»;

Ленинград «На лабутенах»;

Ленинград «Рыба»;

Ленинград «Сиськи»;

Ленинград «Я такая крутая, когда выпью вина»;

Лепс Григорий «Въюга»;

Лепс Григорий «Зачем тебе я»;

Лепс Григорий «Рюмка водки на столе»;

Моральный кодекс «До свиданья, мама»;

Мумий троль «Медведица»;

Наргиз «Ты моя нежность»;

Наргиз «Я не твоя война»;

Невинный Вячеслав «Губит людей не пиво»;

Носков Николай «Я тебя люблю»;

Снежинка;

Чайф «17 лет»;

Чиж и Ко «В коморке, что за актовым залом»;

Чичерина «Жара»;

Чичерина «Тулула»;

»;

»;

»;

»;

»;

»;

;

»;

»;

;

«Поппури»;

»;

»;

»;

»;

»;

;

»;

»;

;

».

 

 

 

Авторские.

Будни;

Время;

Дотянуться до солнца;

Любовь моя;

Мы вместе – это сила;

Останься;

Я хочу жить с тобой;

.

#
Биология

рекомендации к презентации

Рекомендации для учащихся

виртуальной экскурсии

 

 

Этапы работы.

 

объекты, которые будут рассмотрены в ходе виртуальной экскурсии

   Проведите отбор экспонатов.

   Продумайте их последовательность и расположение в соответствии с общим замыслом и темой.

   Составьте краткие аннотации к экспонатам.

   Подготовьте небольшой рассказ о наиболее интересных экспонатах.

создайте презентацию экскурсии

в алфавитном порядке. При использовании материалов из Интернета обязательна ссылка на сайт, откуда был взят материал.

 

Пример оформления библиографии:

. — М., 2005.

. — М., 2000.

Шарль

 

В помощь при работе

 

Что можно рассказать о произведении архитектуры

1. Какое впечатление оно оказывает на ваши чувства и настроение? Какие ассоциации вызывает у вас его художественный образ? Почему?

   2. Что вам известно об истории создания архитектурного сооружения и его авторе?

, направлению.

«Польза. Прочность. Красота»?

   светотеневая и цветовая моделировка, масштаб).

   промышленные), ландшафтная (садово-парковая или малых форм), градостроительная.

   окружающую среду?

облика.

 

 

Что можно рассказать о произведении живописи.

1. Каковы ваши личные впечатления от произведения живописи?

2. История создания живописного произведения.

стве?

лю или направлению.

   5. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции картины.

   рисунок, светотень, фактура, манера письма.

7. Принадлежность к жанру: историческому, бытовому, батальному,

   портрету, пейзажу, натюрморту, интерьеру.

 

 

Что можно рассказать о скульптуре.

1. Каковы ваши впечатления от произведения скульптуры?

2. История создания скульптурного произведения.

в его творчестве?

   стилю или направлению.

   5. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции.

   монументально-декоративной или станковой.

   отлив, ковка, чеканка из металла).

 

Что можно рассказать о произведении музыки.

ведения на ваши чувства и эмоции?

.

3. Сведения о композиторе. Какое место данное произведение занимает в его творчестве?

лю или направлению.

   ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр.

   признаку, месту исполнения, типу создания, способу исполнения.

7. Связь музыкального произведения с другими видами искусств.

 

 

Критерии оценки работы

   

:

глубина и полнота раскрытия темы,

адекватность передачи содержания первоисточников,

   логичность,

связанность,

структурная упорядоченность,

   оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования и т.д.)

   языковая грамотность.

 

Специфика предмета обусловила критерии оценивания:

   владение искусствоведческой терминологией;

   умение проводить параллели между стилем и эпохой, биографией и творческим путем мастера;

   умение анализировать произведения искусства;

.

 

Общая оценка за реферат выставляется ориентировочно из расчета выполнения 65%-80% требований на оценку «3»; 80%-90% на оценку «4»; 90%-100% на оценку «5».

 

 

#
Биология

Резюме. Валерия

Рольник валерия антоновна

: rolnik.valeria@yandex.ru

https://vk.com/valeria_rolnik

. 8(837)618-09-88

 

О себе

вижу себя менеджером и креатором.

Образование

 

Опыт работы

 

 

Выполнение любых административных задач

 

 

 

 

 

Продвижение талантливых студентов на факультетском, университетском и городском уровнях

 

Достижения

Чемпион Лиги КВН К(П)ФУ, 2009 год

Обладатель гран-при 8го фестиваля КВН Лиги КВН К(П)ФУ, 2011 год

Гран-при конкурса английской песни в К(П)ФУ

Участник республиканской Лиги КВН

Участник Северо-западной Лиги КВН (Башкирия)

 

Основные навыки и качества

Профессиональные навыки

Черты характера

 

Знание языков

 

 

 

Портфолио

 

 

 

 

 

 

Прикрепить к резюме презентацию или другие материалы портфолио

 

   

#
Биология

РВП С зеркальное 2 13.03.2017

КонсультантПлюс

разрешения на временное проживание в Российской Федерации

ФОРМА

11

Управление по вопросам миграции ГУ МВД по городу Москве

(наименование территориального органа Федеральной миграционной службы)

Регистрационный номер

полномоченным должностным лицом)

 

 

 

 

закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации” (ненужное зачеркнуть).

Мотивы, побудившие обратиться с данным заявлением воссоединение семьи,

 

— гражданка Российской Федерации

 

Сведения о заявителе

,

(фамилия, имя, отчество пишутся буквами русского

,

(кириллического) и латинского алфавитов (в соответствии с документом, удостоверяющим личность), в случае

амилию, имя, отчество не менял

33

SERHII

 

ССР, Сумская область,

 

город Бурынь

 

в гражданстве СССР,

 

утрачено в связи с распадом СССР в 1991 году

(где, когда и на каком основании приобретено, утрачено)

4. Пол мужской

(мужской, женский)

 

861262 выдан 11.12.2013 г.,

до 11.12.2023 г., орган выдачи 5917

(номер и серия документа, кем и когда выдан)

 

 

6. Национальность украинец

(указывается по желанию)

 

7. Вероисповедание не желаю указывать

(указывается по желанию)

 

 

, Россия, город Москва,

, телефон: 8(909) 999-51-99

 

 

(ненужное зачеркнуть)

Нет

(если да, то указать документ, подтверждающий указанные сведения)

 

Не имею

(если да, то указать фамилию, имя, отчество (если имеется), дату рождения

 

и документ, подтверждающий нетрудоспособность)

 

ной программы) Не являюсь

(если да, то указывается номер

 

свидетельства участника Государственной программы, кем и когда выдано)

 

12. Информация о документе о соответствующем уровне образования, специальность, название профессии, направление подготовки средняя общеобразовательная школа № 1

(какую образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, где и когда

в 1999 году, аттестат серии СБ № 011471 от 23 июня 1999 года, Украина, город Бурынь

окончил(а), номер диплома, дата и место выдачи)

 

имею

(номер диплома, дата и место выдачи)

,

(женат (замужем), холост (незамужняя), разведен(а),

, орган выдачи: Чертановский отдел ЗАГС Управления ЗАГС Москвы

номер свидетельства о браке (разводе), дата и место выдачи)

 

15. Близкие родственники (муж (жена), родители, дети, братья, сестры):

 

 

 

 

 

 

:

корпус 3, квартира 186

17. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) Не имею

 

 

(номер свидетельства, дата и место выдачи, наименование органа, его выдавшего)

18. Предполагаемая трудовая деятельность на территории Российской Федерации

водитель

 

Федерации заработная плата по месту работы

 

 

 

20. Имеете ли непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления за пределами Российской Федерации

 

е имею

(если да, то указать, когда и где осужден, срок наказания, дату отбытия наказания)

 

 

, Россия, город Москва,

, телефон: 8(909)999-51-99

 

Вместе с заявлением представляю следующие документы:

Копия паспорта с нотариально заверенным переводом на русский язык, копия миграционной

 

,

 

,

 

, сертификат об

 

медицинское заключение об отсутствии инфекционных

   

 

нарколога, квитанция об оплате госпошлины.

 

 

 

Я предупрежден, что в выдаче разрешения на временное проживание мне может быть отказано в случаях, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

 

 

 

Подлинность представленных документов и достоверность изложенных сведений подтверждаю.

С обработкой, передачей и хранением моих персональных данных в целях и объеме, необходимых для получения разрешения на временное проживание, согласен.

(дата подачи заявления)

 

(подпись заявителя проставляется в присутствии должностного лица)

 

г.

Правильность заполнения заявления и наличие необходимых документов проверил, подлинность подписи заявителя подтверждаю.

(должность уполномоченного должностного лица, принявшего документы)

 

(подпись)

 

(фамилия, инициалы)

 

 

 

 Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров), без сокращений, исправлений и прочерков. Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими. Текст, выполненный от руки, должен быть разборчивым.

 Проставляется печать территориального органа ФМС России или печать дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации, принявшего заявление.

 В случае недостаточного количества в пунктах бланка заявления строк для заполнения дополнительные сведения могут быть размещены на отдельном листе, прилагаемом к заявлению, аналогично реквизитам соответствующего пункта заявления с обязательным указанием на приложении имени, фамилии и отчества (при наличии) заявителя.

В случае прохождения военной службы следует указать должность, номер воинской части (учреждения), ее (его) место нахождения.

#
Биология

Панцирная рыба: описание

В данной статье мы выясним, что представляет собой панцирная рыба (плакодерма). Где она в естественных условиях встречается, может ли она жить в домашнем аквариуме, кроме того, можно ли ей быть с другими рыбками в общем водоеме?панцирная рыба

Панцирная рыба дунклеостей

Дунклеостей – это панцирная вымершая рыба, которая известна по черепам, чей возраст составляет 360 млн лет. Их остатки были найдены в Кливленде, Огайо, Теннесси, Пенсильвании, Калифорнии. Другие дунклеостеиды были обнаружены в России, Польше, Марокко, Бельгии.

Дунклеостей покрыт был наружными толстыми пластинами. Хотя, в отличие от остальных плакодерм, его гладкая броня не все тело покрывала, а только маленькую переднюю часть с головой вместе. Если быть точнее, то в процессе эволюции боковые и спинная пластины несколько укоротились, в то время как вся остальная часть тела оставалась свободна от них, тем самым давала возможность свободно маневрировать, а при преследовании добычи развивать приличную скорость.рыба панцирная щука

Грудные плавники выступали далеко в стороны, как у акулы. Вероятно, выступание плавника в бок превышало половину ширины тела рыбы. У грудных плавников артродир контуры были аналогичны контурам плавников хрящевых палеозойских. Вероятно, сходным было также строение брюшных плавников.

Описание

Рыба панцирная щука (сарган) живет в водоемах Центральной и Северной Америки, а также в Карибском бассейне. Она предпочитает немного солоноватую или пресную воду. Достаточно редко, но она попадается и в море.

Некоторые исследователи заявляют, что панцирная рыба на нашей планете жила в меловую эру – 200 млн лет назад. В Америке и Европе были найдены останки данной рыбы. На сегодняшний момент в мире насчитывается 7 разновидностей таких щук.

Панцирные рыбы, фото которых представлены в этой статье, вырастают до внушительных размеров. Хотя очень крупные образцы встречаются достаточно редко. Самая крупная панцирная щука достигает 130 кг весом и более трех метров длиной. Ее внешность соответствует полностью характеру – она очень агрессивна и, как говорят местные жители, опасна. Хищница в борьбе с другой рыбой острыми зубами впивается в голову жертвы, после чего откусывает ее. Потом она возвращается к телу своей добычи для того, чтобы продолжить трапезу. Известны случаи нападения данных рыб даже на человека.панцирные рыбы фото

Применение

Панцирная рыба в пищу используется достаточно редко, но ее мясо вполне съедобно. На некоторых рынках в Центральной Америке ее можно обнаружить в продаже. Больший интерес представляют сарганы для спортивных рыболовов, специализированных на вылове различных экзотических особей. Необходимо признаться, подобного гиганта сможет не каждый поймать. Да и найти его в мелких заросших водоемах очень трудно. Под силу это только опытному рыболову.

Панцирная пятнистая щука

Панцирная рыба также называется пятнистым панцирником. Она является хищной рыбой. Вырастает до 1,2 м. Самый крупный известный вес – 4,4 кг. Продолжительность ее жизни – около 18 лет. Тело окрашено может быть в несколько цветов – от коричневого до светло-оливкового оттенков. На нем виден рисунок из пятен более темных оттенков. Боковые стороны чуть светлее спины, при этом брюхо почти белое. Немного закруглен хвостовой плавник. Спинной и анальный плавники состоят из девяти или семи лучей.

Данная рыба обитает в Миссисипи, а также остальных реках, которые от Ноэсес до запада Флориды впадают в Мексиканский залив. Она выбирает солоноватую воду.

Аквариумная панцирная щука

В нынешний момент данный представитель хищников очень распространен. Панцирная рыба в больших аквариумах достигает 30 сантиметров в длину. В маленьких емкостях такая щука быстро прекращает увеличиваться в объеме и расти.

Чешуя ее твердая, как камень. Она располагается косыми рядами и напоминает своей формой декоративные плиточки. У этой рыбы морда клювообразная, с длинными и узкими челюстями, усыпанными огромным числом зубов.сумеречное сознание панцирных рыб

Особенности строения

Эта рыба отличается необычным анатомическим строением. У нее позвонки не имеют углублений с двух сторон, присутствующих у остальных рыб. Они с одной стороны углублены, а выпуклые – с другой. Это строение характерно больше для земноводных. У панцирных щук плавательный пузырь также участвует в дыхании.

Это одиночная крупная особь, подходящая для просторного и вместительного демонстрационного аквариума. Рыба вызывает интерес специалистов за счет внешнего сходства с обычной среднеевропейской щукой. В домашних условиях обычно содержат не старых рыб, хотя даже они достаточно агрессивны ко всем остальным обитателям емкости.

Содержание

В нынешний момент наметилась тенденция к тому, что в домашних условиях содержатся хищные рыбы. Многие полагают, что смотреть за миниатюрными и спокойными жителями подводного мира достаточно скучно. В то время как хищные крупные рыбы, их нравы – это на самом деле интересно. Ценители экзотики ценят дерзкий нрав и проявление агрессии.

Ярким представителем сообщества и невероятно популярным обитателем аквариумов считается панцирная щука. Чтобы дома она достигла 30 сантиметров, ей нужен аквариум объемом не менее 150 литров. У этой хищницы размеры зависят напрямую от параметров ее жилища. У аквариумистов самой популярной считается панцирная пятнистая щука.

Данная рыба предпочитает жить в верхних частях воды. Соседи ее в основном более крупные. Обитают они в нижних слоях – это им позволяет мирно соседствовать с хищником, рассматриваемым нами.панцирная рыба плакодерма

Требования к воде и аквариуму

Мы рассказывали, что для содержания этих рыб нужен большой аквариум. Если вы желаете вырастить особь больших размеров, то вам потребуется «водоем», объем которого будет не меньше 500 литров. Вода при этом должна быть следующих параметров: жесткость — dH 17, температура — 20 °С, кислотность — pH 8.

Для содержания таких щук обязательны фильтрация воды и аэрация. Растений должно быть немного – для рыбы намного важнее пространство, свободное для плавания.

Питание

Опытные аквариумисты заявляют, что данные хищницы отсутствием аппетита не страдают. Они поедают мелких рыбок в невероятном количестве. Другими словами, панцирная щука невероятно прожорлива. Следовательно, у заботливых хозяев чаще всего можно обнаружить в аквариумах упитанных особей, напоминающих порой плывущее бревно. Из-за жадности данных рыб не нужно содержать их вместе с небольшими особями.панцирная рыба дунклеостей

Напоследок…

Не так давно в одной из телевизионных передач кандидат медицинский наук Сандомирский Марк заявил, что в отложениях Девонского периода находятся огромные запасы психической разрушительной энергии, которые оставило сумеречное сознание панцирных рыб, представляющие собой огромную опасность для человечества. Эта передача вызвала множество слухов, разговоров и в основном насмешек. Мы же воздержимся от комментариев…

#
Биология

Интересные места в Ярославле: куда сходить?

Исторический центр верхнего Поволжья, город Ярославль известен большим количеством архитектурных и культурных памятников: особняков, церквей, торговых рядов и т. п. Кроме того, здесь есть множество музеев, отелей, ресторанов и развлекательных заведений. Тысячи людей ежегодно приезжают сюда, чтобы посмотреть на интересные места в Ярославле. Итак, куда сходить в городе и на какие достопримечательности обязательно стоит обратить внимание туристу?

Интересные места в Ярославле

Достопримечательности Ярославля

Если вы приехали в город, то вам в обязательном порядке нужно посетить Спасо-Преображенский храм. Этот монастырь является своего рода символом Ярославля, так как его история начинается еще в XII столетии. Спасо-Преображенский храм считается чем-то вроде местного Кремля. Одной из самых известных и богато украшенных церквей в городе является церковь Ильи Пророка. Знаковым этот памятник сделало наличие луковок зеленого цвета и двух башен. Он сохранился еще с XVII столетия, а его внутреннее убранство по праву считается одним из сокровищ в российском религиозном искусстве.

куда сходить в ярославле в выходные

В случае когда вы не знаете, куда сходить в Ярославле в выходные, прогуляйтесь по Волжской набережной, на которой обустроены красивые клумбы, музыкальные фонтаны. Именно отсюда открывается восхитительный вид на знаменитую реку и Успенский храм.

Местные храмы

Интересные места в Ярославле включают большое количество культовых построек. Здесь есть более 30 старых и богато украшенных храмов и монастырей. При этом большинство из них возводили во второй половине XVII века. Церкви строили на деньги богатых купцов, которые звали на работу самых лучших зодчих и художников.

цирк ярославль

Обязательно посетите храм Иоанна Златоуста. Украшение окон и порталов включает изразцы и майолики, а местная колокольня, пронзающая небо, производит неизгладимое впечатление. Храм Архангела Михаила также украшен поливными изразцами зеленого цвета, которые есть на фасаде (эти элементы считают своего рода символом города).

Музеи в Ярославле

Если вы находитесь в поисках, куда сходить в Ярославле в выходные, то можете посетить местные музеи. В этих культурных учреждениях можно интересно и с пользой провести время, открыв для себя много нового. В городе есть Музей истории Ярославля, который находится в здании с двумя этажами. Это бывший дом купца В. Кузнецова, расположенный в исторической части населенного пункта. Если говорить точнее, то музей находится на Волжской набережной.

Однако на этом комплексы Ярославля не заканчиваются. Здесь также можно посмотреть на экспозиции музея-заповедника, художественного музея и фольклорного музея-театра.

Интересные места в Ярославле – это не только красивые дома и заведения развлекательного характера. В музее-заповеднике вы узнаете много об архитектурных стилях Средневековья, истории и искусстве города, а в художественном сможете посмотреть на крупные коллекции икон, пейзажей и портретов русских художников. Среди мастеров живописи там представлены Крамской, Репин, Брюллов и т. д.

музей истории ярославля

Фольклорный комплекс «Алешино подворье» — это возможность пожить несколько часов, как богатый житель русского города в XVII-XVIII столетии, отведать старинных блюд, популярных когда-то в Поволжье, а еще подержать в руках богатырское оружие.

Куда сходить с ребенком: интересные места в Ярославле

Если вы отведете ребенка на «Алешино подворье», малыш сможет здесь встретиться с героями мультфильма про Алешу Поповича, получить подарки и послушать увлекательные сказки, а еще стать настоящим богатырем, подержав меч и сфотографировавшись в национальном костюме.

Кроме того, в городе есть Музей занимательных наук, дельфинарий, зоопарк, цирк. Ярославль предоставляет возможность интересного отдыха для любого возраста.

Музей занимательных наук Эйнштейна действительно станет для вашего ребенка настоящим открытием, так как здесь он сможет поучаствовать в разных экспериментах и увидеть наглядные демонстрации физических и химических процессов.

Дельфинарий для ребенка – это возможность посмотреть на дельфина, на то, как тот делает трюки, а еще на других животных, например морских котиков. Контактный зоопарк позволяет малышу погладить овечку или кролика, а еще покататься на маленьких пони.

#
Биология

«Десантура. Никто, кроме нас». Актёры, полюбившиеся телезрителю

Нравятся фильмы о войне? Посмотрите сериал «Десантура. Никто, кроме нас». Актёры показали телезрителю страшные реалии жизни настоящих героев. Чечня, Таджикистан, Абхазия… Они оказываются там, где другим просто не пройти. И вовсе неудивительно, что так много поклонников у картины «Десантура. Никто, кроме нас». Актёры смогли великолепно изобразить парней, для которых не существует невыполнимых задач в то время, когда огонь охватил все бывшие республики Советского Союза…десантура никто кроме нас актеры

«Десантура. Никто, кроме нас». Актёры известного сериала

Итак, подробнее. Что в первую очередь стоит сказать о киноленте «Десантура. Никто, кроме нас»? Актёры на ура справились со своими ролями. В фильме снимались: Бероев Егор (лейтенант Саморуков Андрей), Плетнёв Кирилл (лейтенант Алексей Кудинов), Емшанов Никита (Лощилин Анатолий), Снаткина Анна (Юля), Федулова Екатерина (Наташа), Куликова Мария (Зоя), Миронов Борис (подполковник), Клюквин Александр (подполковник), Колганов Вадим (командир роты), Бокашевская Галина (мама Юли Тамара Аркадьевна), Шлыков Юрий (отец Юлии Михаил), Никитина Екатерина (врач Татьяна Андреевна), Тарабукин Михаил ( младший сержант Кардаполов), Вертков Алексей (Рыжов), Тютин Александр (подполковник), Бурунов Сергей (капитан Кочкин), Леонов-Гладышев Евгений (полковник Сытин), Ошурков Алексей (гэбэшник), Косичкин Иван (дневальный Тарасюк) и многие другие. Одним словом, состав был подобран просто идеально для киноленты «Десантура. Никто, кроме нас». Актёры сыграли свои роли, буквально «влюбив» в себя телезрителя.десантура никто кроме нас актеры и роли

Сюжетная линия

Рассмотрим сюжет. Об очень тяжёлой жизни российских офицеров и их семей рассказывает фильм «Десантура. Никто, кроме нас». Актёры и роли порадовали телезрителя реалистичностью, трогательностью, красотой показанных сцен. Период отражённых в фильме событий длится с 1991 года до наших дней. Трое курсантов в Рязани знакомятся с симпатичными девушками. А далее всё, как полагается. Любовь и ревность, создание «ячеек общества». Хотя и время для этого совсем неспокойное. Советский Союз распался. Появились горячие точки. Восстановить мир в них могут только ВДВ.

Сериал рассказывает зрителю не столько о войне, сколько о судьбе офицеров, которые и хотят, и могут служить, однако внезапно своей стране становятся не нужны. Разворачивается сюжет вокруг тех персонажей, которые предпринимают множество усилий для того, чтобы остаться там, где они всего нужнее. Здесь противопоставляются профессии военных и профессии «модные» (финансисты, адвокаты и т. д.). Симпатии создателей данного сериала оказываются на стороне первых. Ведь офицеры являются верными и надёжными слугами Отечества. Не такими, как «продажное офисное племя». Состоит кинолента из восьми серий. Режиссёр Олег Базилов убеждает зрителя в том, что эта картина – повесть о настоящих сильных мужских характерах.актеры фильма десантура никто кроме нас

Детали съёмочного процесса

Актёры фильма «Десантура. Никто кроме нас» сталкивались с множеством трудностей, снимаясь в нем. Реалистичность сценам придавали экстремальные моменты. Съёмки продолжались и в холод, и в жару. Например, в Таджикистане фильм снимали при жаре более 50 градусов в тени. У актёров плавились подошвы ботинок, у машин – покрышки… Ледяная вода нагревалась буквально за пять минут до кипятка. В это время актёры бегали по площадке во всём обмундировании с автоматами и выполняли разнообразные трюки. При съёмках в Чечне ситуация сложилась полностью противоположная. Ребятам было нужно «падать в болото». Вода там была ледяная. Одним словом, мужчинам было сложно, но они справились!

Ну и рассмотрим некоторые серии подробнее. Точнее, так называемые киноляпы. В первой серии прозвучала песня Белоусова «Девчонка-девчоночка». Вышла композиция в 1992 году. А вот события серии происходят в 1991.

Шестая серия. Сумароков возвращается из плена (время действия — 1995 год). В это время за его спиной проезжает автомобиль марки «Волга», выпустили которую лишь пару лет назад.

И напоследок — о седьмой серии. «Скорая помощь» — машина выпуска 2004 года. А действие сцены происходит в 1999 году. Но главное — работа артистов не смогла не впечатлить телезрителя.

актеры сериала десантура никто кроме нас

Страшная трагедия

В общем, практически все актёры сериала «Десантура. Никто кроме нас» запомнились телезрителю своей прекрасной игрой, талантом, внешней привлекательностью… Но, к большому сожалению, один из них остался в нашей памяти в роли трагически погибшего человека… Это – Никита Емшанов. Мужчина погиб прямо в свой день рождения 17 августа 2011 года. Рано утром его машина столкнулась с иномаркой «Хюндай». «Мерседес», в котором находился актёр, загорелся сразу же после сильнейшего удара. Люди в салоне оказались заблокированы. В машине Емшанова ехали также Камышанов Константин (молодой режиссёр) и Бирюкова Екатерина (девушка Емшанова). Многие поклонники актёра по сей день не могут прийти в себя после этой страшной трагедии.

#
Биология

Почему имеются различия: как видят цвета женщины и мужчины

Учеными установлено неоспоримое доказательство того, как видят цвета женщины и мужчины — по-разному. У сильного пола наблюдается усеченное деление оттенков. Тогда как представительницы слабой половины различают даже малейший градиент. Это связано со строением зрительного органа и обработкой объектов головным мозгом: все происходит иначе.

Почему так

В глазах представительниц слабого пола содержится огромное количество цветовосприимчивых клеток. Сильная половина очень скудно может описать хотя бы 5 оттенков одного цвета. Мужчины просто не придают этому значению в силу физиологических особенностей организма.как видят цвета женщины и мужчины

Как видят цвета женщины и мужчины, можно понять, исследуя зрительное строение представителей обоих полов. Сравнение результатов показало:

 1. Женщины замечают объекты периферическим зрением, а мужчины обладают туннельной концентрацией.
 2. Боковые предметы у слабого пола находятся в пределах угла 180 градусов, а мужской обзор составляет не более 45.

Какие есть факты о мужчинах? Добытчик, охотник приспособлен к поиску жертвы. У него лучше получается водить автомобиль, концентрироваться на подвижных объектах. Далекие расстояния — не проблема для воина. А вот широкий угол обзора придает более рассеянное внимание. К этому добавляется большее количество колбочек и палочек, отвечающих за оттенки.

Особенность зрения у сильного пола

Исследователи доказали, что восприимчивость зависит от уровня тестостерона. Он устанавливает, как видят цвета женщины и мужчины. Отсюда у человека выстраивается модель принятия только основных оттенков.как видят цвета женщины и мужчины фото

Благодаря особенности туннельного зрения происходит быстрая утомляемость зрительного органа. Исследователи отметили, по статистике, мужчины чаще встречаются с дефектом зрительного органа — дальтонизмом. Он объясняется наследственностью или проявляется как результат травмы.

Существует отличие в том, как видят цвета женщины и мужчины — для последних важны только 7 основных цветов. Оттенки имеют значение для слабого пола, поэтому существует огромный выбор лака для ногтей, красок для волос.

Суть дальтонизма

Можно проверить самостоятельно, как видят цвета женщины и мужчины. Фото имеет несколько оттенков. При опросе мужей выясняется, что розовый, бардовый для них будет всегда красным. Аналогичные ответы слышат при рассмотрении серых видов, которых существует более 500.как видят цвета мужчины и женщины картинка

У людей существует два вида гена, отвечающих за цветовое восприятие: Х и Y, соответственно, отвечающие за красный и другие составляющие спектра. Женщины имеют две X, а мужчины 2 различные хромосомы Х и Y. Дальтонизм — чаще врожденная патология, образующаяся при повреждении Х-гена. Так как у слабого пола таких 2 составляющих, то у них заболевание появляется в очень редких случаях.

Исходя из особенностей того, как видят цвета мужчины и женщины, картинка для последних более красочная на близком расстоянии. А сильный пол с узким полем зрения сосредотачивает внимание на движущихся объектах. Поэтому одни смотрят боевики, погони, драки и футбол. А вторые предпочитают статичные картинки из индийских сериалов.

Классификация патологий

Женщины и мужчины видят цвета по-разному, часто встречаются дихроманты — не способные определить один из основных оттенков. Так, людей с патологией зрительного органа подразделяют на следующие виды:

 • Страдающие протанопией — не видят красный, цвет сливается с синим, желтым, зеленым. Люди с патологией не способны отличить зеленый оттенок, сливающийся c коричневым или желтым.
 • Имеющие дейтеранопию — цвета смешиваются в другом порядке: зеленый с оранжевым или розовым, а красный со светлозеленым или коричневым.

женщины и мужчины видят цвета по разному

Определяют таких людей при помощи специальных рисунков со смешанными цветами. Если приглядеться, здоровый глаз увидит контуры рисунка, букв или цифр. Для человека с дейтеранопией или протанопией изображение будет видно как сплошная текстура.

Интересные факты

Подтверждают различия в цветовосприятии путем опроса и тестов:

 • При сравнении реакции на одинаковые оттенки получают разные ответы. Так, женщины описывают с удовольствием оттенки травы, цвета фруктов и разновидности
 • После проведения теста наблюдаются также различные особенности зрения у полов: делали яркую вспышку и сразу показывали цвета. Женщины показали лучший результат, назвав огромное количество оттенков по сравнению с мужчинами.
 • Для сильного пола важнее мелкие детали вдали, слабая половина человечества обращает внимание на смену оттенков.

Один цвет остается одинаково интересным для всех — синий. Однако не следует забывать, что каждый человек в силу особенностей организма, состояния нервной системы может воспринимать окружающую обстановку по-своему. Эмоциональное напряжение приводит к тому, что мир начинает казаться серым и мрачным. А во время хорошего периода в жизни и в темных оттенках находят яркое свечение.

#
Биология

Как изменить разрешение фотографии: способы и инструкция

Иногда бывает такое, что необходимо изменить размер изображения. Причиной этому может послужить много факторов. Во-первых, чем больше разрешение фотографии, тем больше ее размер, а такие файлы может быть проблематично хранить на устройстве. Во-вторых, если необходимо скинуть фотографию через Интернет, могут возникнуть проблемы, ведь некоторые файлообменники имеют максимально допустимый предел размера фото.

Именно поэтому в статье поговорим о том, как изменить разрешение фотографии. Это может пригодиться в работе за компьютером, поэтому приступим.

Что такое разрешение

Первым делом давайте разберемся, что такое разрешение. А термин в принципе простой: разрешением называют количество пикселей по вертикали и горизонтали изображения.

Как известно, чем больше фото имеет тех самых пикселей, тем больше его размер. Однако в наше время существует неисчислимое количество программ, которые способны уменьшить изображение, тем самым снизив его размер и не потеряв качество. Ну а сейчас подробнее поговорим о том, как изменить разрешение фотографии.

Хочется также сказать, что при уменьшении количества пикселей относительно оригинального значения фото не будет терять качество, но если это же значение увеличивать, то разница станет заметна.

Способ №1. Paint

С программой Paint, наверное, знаком каждый. Но несмотря на его маленькое количество функций, он способен помочь в изменении разрешения фотографии.

Итак, допустим, у вас есть фотография с разрешением 3 000 на 4 000, а вы хотите уменьшить это число в два раза. Для этого открывается Paint. Можно воспользоваться поиском, вызвав его с помощью клавиш Win + Q. Там сразу же нажимаем на «Файл» и выбираем «Открыть». В появившемся проводнике указываем путь к необходимой фотографии и нажимаем «Открыть».

Перед вами теперь ваше фото. Чтобы изменить его разрешение, нажимаем «Изменить размер». Данная кнопка находится на верхней панели рядом с «Выделить».

как изменить разрешение фотографии

Теперь открылось маленькое окошко, в котором в первую очередь надо выбрать, в каких величинах будет изменен размер. На выбор есть два варианта: пиксели и проценты. Выбираем первое. Теперь необходимо поставить галочку «Сохранить пропорции», это предотвратит тот случай, когда фото сузится или сплющится.

Теперь можно приступать к изменению размера. Так как мы изначально хотели уменьшить фото в два раза, то вводим в поле «По горизонтали» значение 2 000. Вы, наверное, заметили, что поле «По вертикали» заполнилось само, это из-за того, что стоит галочка «Сохранить пропорции».

как изменить разрешение фотографии без потери качества

Теперь нажимаем ОК и можем смело сохранять фото в новом размере: «Файл — Сохранить».

Это был первый способ, как изменить разрешение фотографии — в Paint, теперь переходим ко второму.

Способ № 2. Adobe PhotoShop

Теперь переходим от малого к большему, точнее от Paint к PhotoShop. Конечно, это два редактора изображений, но они ничем друг на друга не похожи, однако данный подход не будет кардинально отличаться от предыдущего.

Итак, начинаем разбираться, как изменить разрешение фотографии в программе PhotoShop. Для начала его необходимо открыть. Сразу после этого нажмите «Файл», а затем «Открыть» и проложите путь к вашей фотографии.

Теперь нажмите на той же панели инструментов пункт «Изображение». В списке выберите строку «Размер изображения…». Или же можете просто нажать сочетание клавиш Alt + Ctrl + I.

В появившемся окне сразу же поставьте галочку напротив «Сохранить пропорции». А в графе «Размерность» выберите в выпадающем списке «Пикс.». Теперь смело изменяйте размер фото.

как изменить разрешение фотографии в Paint

После этого остается только сохранить его, но сделать это необходимо немного иным способом. Нажмите «Файл», затем «Сохранить как…» и выберите формат BMP. Это позволит сохранить качество изображения как у оригинала.

Теперь вы знаете, как изменить разрешение фотографии без потери качества с помощью программы PhotoShop.

Вывод

Как вы могли заметить, чтобы изменить фотографию, не надо много знать. Вышеперечисленные манипуляции сможет выполнить каждый, а в итоге вы получите желаемое: фото изменится, а качество останется прежним, притом размер файла заметно снизится. Надеемся, статья дала вам ответ на вопрос о том, как изменить разрешение фотографии.

#
Биология

Остер — река на севере Украины. Фото, описание, легенды и экология реки

Остер – река, которая упоминается еще в «Повести временных лет». С ней связано огромное количество легенд, небылиц и фантастических историй. Где начинается река? Куда она течет? И каково современное экологическое состояние реки?

Река Остер (Черниговская область): общая информация

Протяженность реки составляет почти 200 километров, а общая площадь водного бассейна – около 3000 квадратных километров. Остер является притоком Днепра второго порядка. На своем пути он принимает воды не менее 60 притоков и ручьев.

Остер – река, полностью протекающая в пределах Черниговской области Украины. На ее берегах расположены десятки населенных пунктов, самым крупным и известным из которых является город Нежин.

Остер река

Где берет свое начало и куда впадает река Остер? Ее исток находится близ села Кальчиновка Бахмачского района. Далее река течет в западном направлении, пересекая Приднепровскую низменность. Устье водотока расположено в пределах одноименного города Остер, где он впадает в Десну.

Остер – река с преимущественно снежным питанием. В районе устья расход воды довольно значительный и составляет 3,2 куб. м/сек. Русло замерзает примерно в начале декабря, а вскрывается к середине марта.

Остер-река: фото и интересные факты из истории

Прекрасная река Остер протекает по территории, которая была заселена человеком с самых древних времен. Ученые до сих пор спорят о происхождении данного ойконима. Интересно, что корень «стр» довольно часто встречается в географических названиях региона Восточной Европы. Стоит лишь вспомнить такие реки, как Днестр, Стрый, Стыр и прочие. Исследователь В. П. Петров предполагает, что все они происходят от одного древнего санскритского слова sravati, что можно перевести как «течение» или «поток».

Остер река фото

Очень много легенд связано с этой рекой. По одной из них, где-то на дне Остра до сих пор лежит римское судно с несметными сокровищами в трюмах. Эта легенда возникла после того, как на берегах реки местные мальчишки нашли старинные заграничные монеты.

«Был ли Остер судоходным?» – этот вопрос давно не дает покоя краеведам и местным историкам. Согласно дошедшим до наших дней воспоминаниям путешественников, в XVIII веке Остер был таким же глубоким, как Днепр, и по нему свободно плавали корабли. Даже в верхнем течении реки исследователи находили остатки старых деревянных суден, что лишь подтверждает эту теорию.

Таким образом, раньше Остер, скорее всего, был судоходным. Но активное вмешательство человека в жизнь реки существенно видоизменило ее. В результате массового сооружения дамб и мельниц Остер обмелел, а его берега начали заболачиваться.

Остер и экология

Экология в реке Остер на сегодняшний день остается весьма неблагоприятной. В июле 2016 года ее воды были загрязнены опасными химикатами, сброшенными в русло реки в пределах Нежинского района. Ядовитые стоки повлекли за собой массовый мор рыбы. Речная вода потемнела, а у берегов ощущался едкий и неприятный запах.

река Остер Черниговская область

В связи со сложившейся ситуацией Министерство экологии и природных ресурсов объявило о запрете купаний и ловли рыбы в реке Остер. Специальная комиссия взяла пробы воды и провела их химический анализ. Результаты были неутешительными: содержание в воде фосфатов, аммония и железа превышало нормы в 3-10 раз.

Масштабные чистки русла Остра проводились за последние сто лет трижды: в 1930-х годах, после окончания Второй мировой войны и в начале нынешнего века.

Сокровища Остра

На дне реки и на ее берегах не раз находили серебряные динары – давние римские монеты. Именно эти находки наталкивают романтиков на мысль, что где-то на дне Остра покоится огромный корабль, наполненный драгоценностями. Последняя такая монета была найдена здесь в 1957 году, во время масштабной чистки речного русла.

куда впадает река Остер

Не меньше ценных и интересных находок было обнаружено в бассейне Остра. Так, в окрестностях Нежина находили монеты Киевской Руси еще домонгольских времен. Об этом факте писали даже иностранные издания. В 1873 году близ села Пашковка был найден так называемый Пашковский клад, состоящий из множества римских монет. Эта находка лишний раз подтвердила теорию о тесных торгово-экономических связях данного региона с Римской империей.

Город Нежин и его мосты

Сегодня в пределах Нежина на реке Остер построено 15 мостов разной величины. Еще сто лет назад таковых было всего четыре, а в начале XIX века – и вовсе ни одного.

Замковый, Московский, Лицейский, Магерский, Червоный – всё это названия разных мостов на территории старинного города Нежина. И они были даны этим сооружениям вовсе не случайно. Замковый мост, расположенный около Покровского храма, ранее также назывался Керосиновым, так как возле него находилась лавка с этим ценным товаром. А вот Лицейский мост был назван так в честь городского лицея, основанного князем Александром Безбородько в 1807 году. К слову, именно в этом заведении учился великий писатель Николай Гоголь.

экология в реке Остер

Из всех нежинских мостов Лицейский – самый интересный и самый старый. Он был сооружен еще в 1832 году, на месте ликвидированной городской дамбы. Юный Гоголь наверняка много раз пересекал по нему реку Остер. Недалеко от моста находится и памятник писателю.

В заключение

Остер – река, которая протекает по территории Черниговской области Украины и впадает в Десну. С этим гидронимом связано немало интересных историй, легенд и реальных исторических фактов. Летом 2016 года река была сильно загрязнена химикатами. До сегодняшнего дня на отдельных ее участках не рекомендуют купаться и ловить рыбу.

#
Биология

Легендарный Бэтмен 60-х — Адам Уэст

В 2016 г. в кинокартине «Бэтмен против Супермена» зрители увидели нового Темного рыцаря. Им стал Бэн Аффлек. Как известно, до него еще семь исполнителей играли эту роль в различных экранизациях комиксов. Однако классическим Рыцарем Готэма является Адам Уэст, сыгравший Бэтмена во второй половине 60-х.

Ранние годы Адама Уэста

Родился актер в сентябре 1928 г. в городке Уолла-Уолла в США. адам уэст в молодости При рождении он получил имя Уильям Уэст Андерсон, однако, став актером, сменил его на более благозвучный псевдоним.

После школы он поступил в местный университет, где занимался изучением литературы и психологии. Закончив учебу, юный Адам Уэст пошел в армию добровольцем.

Начало актерской карьеры

Демобилизовавшись, юноша заинтересовался профессией актера. Обладая приятным голосом и четким произношением, Адам еще в студенческие годы подрабатывал диктором на радио. Этот опыт помог ему получить первую роль в картине «Остров Вуду», где он сыграл радиооператора метеорологической станции.

В это же время парня пригласили участвовать в телепрограмме «Шоу Кини Попо». Снявшись еще в нескольких эпизодических ролях, Адам Уэст вместе с женой и двумя детьми переезжает в Голливуд.

Здесь он довольно скоро попадает в серьезные проекты. Так, в 1959 г. Уэст получает роль в телесериале-вестерне «Судебный исполнитель», а также снимается в кинокартине «Молодые филадельфийцы». адам уэст После этих проектов волевой подбородок начинающего актера оценили по достоинству и стали приглашать его сниматься в вестернах, комедиях, фантастических фильмах и отдельных эпизодах популярных телесериалов.

Адам Уэст — Бэтмен

Однажды Уэста попросили сыграть в рекламе какао. Его персонаж был шпионом а-ля Джеймс Бонд. Ролик получился удачным, и его часто крутили по телевидению. Как-то раз один из продюсеров, увидев эту рекламу, решил пригласить Адама на пробы. Актер и его удивительный геройский голос настолько понравились руководству проекта, что вскоре Адам Уэст (фото ниже) был утвержден на роль Бэтмена в одноименном телесериале. адам уэст бэтмен

Новый проект о Рыцаре Готэма стал невероятно успешным, превратив Адама Уэста в звезду. Он продержался в эфире 3 сезона, каждый из которых состоял из 40 серий. Кроме того, был снят одноименный фильм с тем же актерским составом, где Уэст блистал, как никогда.

На волне популярности продюсеры планировали запустить отдельный телесериал «Бэтгел», в котором Адам Уэст должен был периодически появляться в роли Бэтмена. Однако данный проект был остановлен.

Несмотря на горячую зрительскую любовь к «Бэтмену», со временем телесериал начал терять популярность, и после третьего сезона его закрыли.

Первое время Уэсту тяжело было найти себе новую работу, поскольку все вокруг воспринимали его как Бэтмена. Однако он не сдавался и продолжал играть небольшие роли в кинофильмах и телесериалах. адам уэст

В 1974-1975 гг. этого актера, помня прошлые заслуги, пригласили озвучить Темного рыцаря в мультсериале «Шазам». А через несколько лет снова озвучил Темного рыцаря Готэма в мультипликационном сериале «Новые приключения Бэтмена» Адам Уэст.

Фильмография актера содержит еще один телесериал, где Уэст снова вернулся к исполнению своей коронной роли. В 1979 г. на экраны вышел небольшой проект «Легенды о супергероях». В нем зрители снова встретились с Суперменом, Зеленым Фонарем, Шазамом, Флэшем и, конечно же, Бэтменом в исполнении Адама Уэста.

На протяжении следующих десятилетий этого актера постоянно приглашали озвучивать своего любимого героя и других персонажей.

Адам Уэст – актер озвучки

После закрытия телесериала о Темном рыцаре актер успел сняться еще в огромном количестве кинокартин. К сожалению, это были небольшие роли.

Зато благодаря удивительному тембру голоса Адама стали часто просить озвучить того или иного персонажа. Кроме всевозможных мультфильмов о супергероях, актер участвовал в озвучке «Цыпленка Цыпа», «Встречи с Робинсонами», «Спанч Боба», «Привет, Скуби-Ду», «Симсонов», «Футурамы» и множества других проектов.

Кроме того, сценаристы культового мультсериала «Гриффины» специально для актера создали персонажа – мэра города Куахога Адама Веста. адам уэст фильмография Начиная со второго сезона этот герой постоянно присутствует в сериале.

Личная жизнь

Судя по тому, что актер был женат трижды, Адам Уэст в молодости был очень влюбчив.

Впервые пошел под венец он, будучи студентом колледжа. Его избранницей стала Билли Лу Йигер.

Ради участия в программе «Шоу Кини Попо» Уэсту пришлось на некоторое время переехать на Гавайи, где проходили съемки в 1957 г. Здесь он влюбился в Фрисби Доусон. Когда девушка забеременела, актер срочно оформил развод и женился на ней. Вскоре у счастливых молодых родилась малышка Джонелль, а через год — крепыш Хантер.

По прошествии пятнадцати лет супруги развелись, и Уэст женился на очаровательной Марселле Тагард Лир. В этом браке у него родилось четверо детей.

Занимательные факты об Адаме Уэсте

 • Сколько себя помнит, актер любил читать комиксы о Бэтмене.
 • Уэсту предлагали сыграть Джеймса Бонда. Однако он отказался, так как полагал, что этого героя должен играть британец.
 • У актера есть персональный сайт, где посетители могут не только узнать самые свежие новости о жизни своего кумира, но и купить фотографии с его автографом. адам уэст фото
 • В 200-й серии популярного телесериала «Теория большого взрыва» Уэст был приглашен в роли камео на день рождения к одному из главных героев. Здесь он охарактеризовал всех исполнителей роли Темного рыцаря, похвалив собственное исполнение.

В 2016 г. исполняется 50 лет с тех пор, как Адам Уэст впервые сыграл Бэтмена. И хотя сам актер давно уже не молод, он продолжает оставаться любимым Бэтменом Америки и сегодня.

#
Биология

Фитосмола для депиляции в домашних условиях

Мечтая о красивой и гладкой коже, наши женщины часто идут на большие жертвы. Дабы избавиться от нежелательной и далеко не привлекательной растительности на лице и теле, они натирают себя различными мазями, скребут бритвенными станками. И даже выщипывают каждый волосок при помощи безобидной на вид машинки для эпиляции. Однако, используя данный инструментарий, не всегда удается добиться соответствующего эффекта. Это значит, что как минимум на следующий день кожа снова становится колючей на ощупь. Фитосмола для депиляции, наоборот, обещает продлить гладкость ваших ног и всего тела на 10-30 дней. Так ли это на самом деле? В чем особенности этой смолы? И в чем преимущества?

фитосмола для депиляции

Фитосмола — что это такое?

Недавно появившаяся в рекламе медовая смола неизбежно стала объектом прицельного внимания. Именно это чудо-средство, прототип которого был некогда создан в Древнем Египте, помогает устранить нежелательную растительность не только на ногах, но и в более деликатных местах. Например, в зоне подмышек и бикини. А главное, она дает возможность надолго избавиться от непривлекательных усиков на лице.

Что входит в состав?

Если верить надписи на упаковке, фитосмола для депиляции («Аюна») не содержит химических веществ и полностью натуральна. В ее состав входят следующие компоненты:

 • пчелиный мед;
 • экстракт грецкого ореха;
 • сосновая живица;
 • лимонный сок.

Как видите, продукт имеет в своем составе исключительно природные вещества. Если верить производителю, смола из пчелиного меда обладает прекрасными разогревающими и бактериостатическими свойствами. Живица избавляет от микротравм и возможных раздражений кожи, а экстракт ореха способствует замедлению роста волос. И, следовательно, увеличивает эффект «гладкости» на длительное время.

фитосмола для депиляции в домашних условиях

Как выглядит фитосмола: описание

Визуально фитосмола для депиляции напоминает густой янтарно-коричневый воск, очень твердый и неподатливый на ощупь. Она также имеет специфический запах, походящий на сосновую смолу. Выпускается данное вещество в пластиковой таре в виде маленьких и больших баночек. Сверху она закрыта тугой крышкой и покрыта защитной мембраной. Реже косметическое изделие можно увидеть в специальных кассетах, предназначенных для депиляции с использованием роликов. Именно поэтому каждая женщина вправе выбирать ту или иную емкость для домашнего использования.

фитосмола для депиляции аюна

Как работает фитосмола для депиляции в домашних условиях?

Для удаления волос смолой совсем не обязательно посещать дорогостоящие салоны красоты. С ее помощью можно легко справиться с отросшей растительностью в спокойной домашней обстановке. Как это работает? Предположим, вы приобрели заветную баночку с косметическим средством. Далее необходимо вынуть из нее смолу. Но, поскольку изначально она очень твердая и жесткая, изъять ее будет не так и легко. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

 1. Открыть крышку и снять защитную мембрану.
 2. Обхватить емкость двумя ладонями, создавая своеобразное кольцо. И сжать всеми пальцами одновременно.

После этих несложных манипуляций фитосмола для депиляции (в домашних условиях ее использовать необходимо строго по инструкции) легко выходит. Затем от выскочившей круглой «шайбы» при помощи любого острого предмета следует аккуратно отделить небольшой сгусток вещества. При этом достаточно будет отщипнуть смолу размером с грецкий орех. Полученный кусок немного разомните в руках. Остальную же часть смолы поместите назад в коробочку и плотно закройте крышкой.

депиляция фитосмолой

После того как оторванный вами кусочек уже липкого вещества станет мягким, приступайте к эпиляции. Для этого приблизьте вашу смолу к тому участку тела, где планируете удалить ненужную растительность. И с небольшим усилием раскатайте ее в тонкий блин. Внимание! Наносите фитосмолу исключительно простив роста волос. После того как смола покроет кожу, выждите пару минут и резким движением снимайте. При удачном исходе дел на отлипшем сгустке вы увидите удаленные с корнем волоски. Следовательно, депиляция фитосмолой прошла успешно. Если же на месте крепления вещества еще остались лишняя поросль, вышеупомянутую процедуру следует повторить.

Как выполняется депиляция зоны подмышек?

Устранение непривлекательной растительности на подмышках часто вызывает дискомфорт. Это связано с неудобством выполнения процедуры и крайне нежной кожей в данной области. При использовании фитосмолы специалисты рекомендуют предварительно размять вещество с небольшим добавлением к нему талька или детской присыпки. Затем его наносят на подмышки и резко срывают. Но поскольку волосы в данной области часто более жесткие и утолщенные, подобных процедур понадобится как минимум 3-4. После того как фитосмола для депиляции будет окончательно удалена, а область подмышек очистится от волос, рекомендуется обработать кожу перекисью водорода либо спиртовым раствором. Это поможет вам избежать раздражения.

фитосмола для депиляции в домашних

Как происходит депиляция голеней?

Депиляция голени выполняется по аналогии. Но поскольку обрабатываемый вами участок куда больше зоны подмышек, количество нанесений липкого вещества значительно увеличится. Примечательно, что уже использованный вами кусок смолы можно снова скатать в шарик и использовать до 10-20 раз. Для большего удобства рекомендуется применять не один, а сразу несколько шариков средства (достаточно 4-8).

При удалении волос с голеней также используется и кассетная фитосмола. Для депиляции в домашних условиях она применяется, но при наличии специального ролика. Перед началом работы ее слегка разогревают. Достаточно подержать емкость на батарее или замотать ее в махровое полотенце. Затем наносят по всему периметру ноги и снимают при помощи особых тканевых полосок, где остаются лишние волосы. После этого голени следует обработать успокаивающим гелем или маслом.

фитосмола для депиляции отзывы

Ка
к выполняется депиляция лица?

Нет ничего хуже, чем появление волос на лице. Чаще всего они возникают в районе верхней губы и области подбородка. Для устранения столь нежелательной растительности применяется фитосмола. Однако сам процесс эпиляции усложняется наличием большого количества «пушковых», густо растущих волосков, от которых не так-то и просто избавиться.

Чтобы тщательно проработать область лица, необходимо скатать два шарика вещества, впоследствии сделав из них две небольшие «колбаски». Далее одна из них накладывается на правую часть обрабатываемой области, а вторая – на левую. Затем обе полоски поочередно резко снимаются, смазываются тальком и снова накладываются. Для избавления от усиков фитосмола для депиляции применяется 3-4 раза. После этого проработанная веществом зона обрабатывается любым дезинфицирующим средством.

депиляция бикини фитосмолой

Как сделать депиляцию зоны бикини?

Наиболее чувствительной и деликатной считается область бикини. Как правило, она предполагает особую аккуратность и неспешность движений. С этой целью смола изначально размягчается, делится на два небольших шарика и накладывается по обе стороны области удаления волос. Далее, она резко снимается, заново скатывается в шарик и с добавлением талька опять используется. Повторять такую процедуру придется 4-5 раз.

Несколько сложнее происходит более обширная депиляция бикини фитосмолой. Она делается в щадящем режиме и избавляет вас от синяков и покраснений. Речь идет о зоне так называемого глубокого бикини. Она предполагает устранение жесткой растительности вокруг ануса и области больших половых губ. Для работы с этими участками вам понадобится как минимум 3-4 шарика. Сама же процедура будет окончена через 2-4 раза. Помимо депиляции, фитосмола также используется при интимных стрижках. Она прекрасно переносится и не занимает много времени. Однако область обработки, как и при самостоятельном удалении нежелательных волос, следует протереть перекисью или любым другим антисептиком.

Что говорят женщины о косметической смоле?

Как видите, фитосмола для депиляции (отзывы о данном продукте можно увидеть ниже) является наиболее удобным веществом, без проблем устраняющим все типы волос, включая «пушные». Давайте узнаем, что о ней говорят представительницы прекрасного пола. Некоторые девушки пишут, что полностью довольны продуктом. По их словам, упаковки, которую они купили, хватило надолго. А результат от использования косметической смолы превзошел все ожидания.

Другие пользователи говорят о том, что ранее применяли для эпиляции воск и не были удовлетворены его эффектом из-за постоянно возникающего раздражения. После покупки фотосредства им удалось избавиться от нежелательной растительности без покраснений и воспалений кожи. Иные женщины настоятельно рекомендуют продукт своим подругам, так как с его помощью им удалось минимизировать болезненность депиляции в зоне «бикини». Но есть и такие барышни, которые, наоборот, остались недовольны средством. По их словам, после обработки смолой ног на них остались «колючие пеньки» и небольшие синячки.

#