Геология

Відповідно до постанови міністерства,

Комісія для скасування резолюції; після за-

Кінчення строку повноважень; як виня-

Ток.

Графiчнi скорочення в діловодстві

Слова графiчно скорочуються лише на письмi, вимовляються

Вони повнiстю.

Основні равила скорочення Приклади

Пiсля стандартних скорочень

Значень метричних мiр крапка не

ставиться, в iнших випадках –

Ставиться.

М, см, мм, дм

У графiчних скороченнях

Зберiгається написання великих i

Малих лiтер, дефiсiв.

Мін’юст, пiвд.-зах.

Слова не скорочуються на

Голосну, якщо вона не початкова

В словi, та на м’який знак (ь).

При збiгу двох однакових

Приголосних скорочення

Робиться пiсля першого.

Вiдмiн. успiхи

Коли збiгаються два приголоснi,

Скорочення можна робити і пiсля

Першого, i пiсля другого.

Держав. i державн.

Абревіатури в діловій сфері

Абревiатура (від iтал. аbbreviatura, вiд лат. brevis –

“короткий”) – слово, утворене вiд назв початкових букв або

Звукiв слiв, що входять до словосполучення.

Буквенi, або лiтернi

Абревiатури

ВНЗ, ВР, ЦОВВ

Звуковi абревiатури НАДУ, ЧАЕС

Утворення

Складноскорочених слів Приклади

Поєднанням початкових

Частин слiв Кабмiн, Мінфін

Поєднанням початкового

Складу або цiлого слова i

Початкових звукiв iнших слiв

Днiпрогес

Поєднанням початкових

Частин слiв i кiнцевої частини

Слова (мiшаний тип)

УкрЕско

Поєднанням початкового

Складу (початкових складiв)

Одного (двох) слів i цiлого

Iншого слова

Головдержслужба,

Держбанк, Нацбанк,

Облдержадмiнiстрацiя

Скорочення наукових ступенів, учених звань і посад

Д.б.н

К.б.н.

Д.в.н.

К.в.н.

Д.г.н.

К.г.н.

Д.г.-м.н.

К.г.-м.н.

Д.н.держ.упр.

К.н.держ.упр.

Д.е.н.

Доктор біологічних наук

Кандидат біологічних наук

Доктор ветеринарних наук

Кандидат ветеринарних наук

Доктор географічних наук

Кандидат географічних наук

Доктор геолого-мінералогічних наук


Кандидат геолого-мінералогічних наук

Доктор наук з державного управління

Кандидат наук з державного управління

Доктор економічних наук

К.е.н

Д.і.н.

К.і.н.

Д.м.н.

К.м.н.

Д.мист.

К.мист.

Д.пед.н.

К.пед.н.

Д.психол.н.

К.психол.н.

Д.с.-г.н.

К.с.-г.н.

Д.т.н.

К.т.н.

Д.фарм.н.

К.фарм.н.

Д.ф.н.

К.ф.н.

Д.ф.-м.н.

К.ф.-м.н.

Д.філос.н.

К.філос.н.

Д.х.н.

К.х.н.

Д.ю.н.

К.ю.н.

Акад.

Проф.

Чл.-к.

М.н.с.

Н.с.

С.н.с.

Провідн.н.с.

Головн.н.с.

Кандидат економічних наук

Доктор історичних наук

Кандидат історичних наук

Доктор медичних наук

Кандидат медичних наук

Доктор мистецтвознавства

Кандидат мистецтвознавства

Доктор педагогічних наук

Кандидат педагогічних наук

Доктор психологічних наук

Кандидат психологічних наук

Доктор сільськогосподарських наук

Кандидат сільськогосподарських наук

Доктор технічних наук

#

Добавить комментарий