Генеалогия

Тема 2. Склад і структура бюджетної системи України

36. Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України – це

1. Державний бюджет України

2. + Зведений бюджет України

3. усі місцеві бюджети

4. бюджети АРК

37. Принципи побудови бюджетної системи регулюються

1. + бюджетним законодавством

2. податковим кодексом

3. указами Президента України

4. Постановами КМУ

38. Принципи побудови бюджетної системи залежать насамперед від

1. рішення органу місцевого самоврядування

2. демократичних засад у суспільстві

3. + адміністративно-територіального поділу

4. ЗУ «Про державний бюджет»

39. Зведений бюджет України включає:

1. Державний бюджет України, бюджет Автономної Республіки Крим

2. бюджет Автономної Республіки Крим і місцеві бюджети

3. усі бюджети за попередні 5 років

4. + Державний бюджет України, бюджет Автономної Республіки Крим і місцеві бюджети

40. Україна як унітарна держава має

1. трирівневу бюджетну систему

2. однорівневу бюджетну систему

3. п’ятирівневу бюджетну систему

4. + дворівневу бюджетну систему

41. Економічною основою функціонування бюджетної системи є

1. +Господарський кодекс

2. Бюджетний кодекс

3. Державний бюджет України

4. ЗУ «Про місцеве самоврядування»

42. Правовою основою функціонування бюджетної системи є

1. Господарський кодекс

2. + Бюджетний кодекс та інші законодавчі акти

3. Державний бюджет України

4. ЗУ «Про місцеве самоврядування»

43. Організація та принципи побудови, функціонування бюджетної системи, взаємозв’язок між окремими ланками – це

1. +бюджетний устрій

2. бюджетна система України

3. бюджетна політика

4. бюджетне регулювання

44. До складу місцевих бюджетів входять

1. Державний бюджет України та бюджет АРК

2. + бюджет АРК, обласні та районні бюджети, бюджети районів у містах, бюджети місцевого самоврядування

3. Державний бюджет України, бюджет АРК, м. Києва та Севастополя

4. обласні та районі бюджети

45. При Міністерстві фінансів діють організації, що входять до складу фінансових органів України

1. Рахункова палата

2. Антимонопольний комітет

3. + Державна казначейська служба та Державна контрольно-ревізійна служба

4. Національний банк України та Фонд державного майна України

46. Організація та здійснення виконання бюджету за доходами та видатками, ведення обліку касового виконання бюджету, складання звітності про стан виконання бюджетів, регулювання між бюджетних відносин – це функції

1. контрольно-ревізійної служби

2. Рахункової палати

3. Національного банку України

4. + казначейства

47. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, порядком ведення бухгалтерського обліку та достовірністю звітності про виконання державного та місцевих бюджетів – це функції


1. казначейства

2. + контрольно-ревізійної служби

3. Рахункової палати

4. Національного банку України

48. Постійно діючий вищий орган державного фінансово-економічного контролю, який формується Верховною Радою, здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших державних органів – це

1. казначейства

2. контрольно-ревізійної служби

3. + Рахункової палати

4. Національного банку України

49. В Україні бюджетний період починається з:

1. 1 квітня

2. 10 грудня

3. +1 січня

4. 15 вересня

50. В Україні бюджетний період триває

1. + один рік

2. два роки

3. Шість місяців

4. понад 2 роки

51. В Україні бюджетний процес триває

1. один рік

2. два роки

3. Шість місяців

4. + понад 2 роки

52. Зі скількох стадій складається бюджетний процес?:

1. +4

2. 3

3. 6

4. 5

53. Бюджетна система України — це:

1. організація та принципи побудови, функціонування бюджетної системи, взаємозв’язок між окремими ланками

2.+ сукупність державного і місцевих бюджетів, яка побудована з урахуванням економічних відносин і врегульована нормами права

3. організація та здійснення виконання Державного бюджету за доходами

4. організація та здійснення виконання Державного бюджету за видатками

54. Вкажіть першу стадію бюджетного процесу:

1. розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет України

2. виконання бюджету

3. + складання проектів бюджету

4. підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього

55. Вкажіть другу стадію бюджетного процесу:

1. складання проектів бюджету

2. + розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет України

3. виконання бюджету

4. підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього

56. Вкажіть третю стадію бюджетного процесу:

1. складання проектів бюджету

2. розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет України

3. + виконання бюджету

4. підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього

57. Вкажіть останню стадію бюджетного процесу:

1. складання проектів бюджету

2. розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет України

3. виконання бюджету

4.+ підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього

58. Регламентована нормами права діяльність, які пов’язана зі складанням, виконанням бюджетів, контролем за їх виконанням, розглядом та затвердженням звітів про виконання бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України – це

1. бюджетна система

2. Бюджетний устрій

3. + бюджетний процес

4. міжбюджетні відносини

#

Добавить комментарий