Вакансии и резюме

Реформи Марії-Терезії і Йосифа II кінця XVIII ст. та їх вплив на західноукраїнські землі.

Мета реформ- покращення матеріального становища селян; стабілізація соц.-економ ситуації та укріплення імперії; модернізація управлінської системи – заміна місцевої шлахти на імперських чиновників.

Зміст реформ:

1) Адміністративна реформа

— Поділ корол-ва Галичини та Ладомирії на округи, очол-ні старостами.

— Містами управл. магістрати, признач. імперською адмін-ією.

— Вищий представницький орган краю- сейм, провідні позиції в якому займ. поль шляхта

— Замість поль. законів запровадж-ся загальноімперські.

— Львів- столиця королівства

2) Аграрна реформа

— Складено «Інвентарі», до яких внос. повинності селян і розмір іх податків без права їх збільшення землевласником.

— Заборона тілес. покарань.

— панщина обмеж. 3 днями на тиждень

— Селяни отрим певні громад. права (брати шлюб, навчати дітей у школах, право на само вряд-ня)

— Скас-но поміщ. суд над селянами

— З 1789 скас-но панщину

3) Релігійна реформа:

— Церква підпорядк. державі

— Рим-катол і греко-катол церкви рівні

— рівні права представників різних віросповідань

4) Освітня реформа

— у Відні твор генераль. греко-катол семінарію

— Віднов. діяль-ть Львів університету (1784)

— Створено мережу дитячих початк. шкіл з рідною формою навчання

Реформи сприяли:

— політ. модерн-ії краю

— посил-ню нім впливу та відстор-ню ук-ів від управл-ня

— поширенню серед селянства та греко-катол. духов-ва позитив. ставл-ня до правлячої династії Габсбургів.

Проте після смерті Йосифа II прогрес. перетворення скасовані його наступниками, у т.ч. знову вводиться кріпацтво, панщина і селян. повинності.

#

Добавить комментарий